Sektor: Zdravstvo i socijalna skrb

Program osposobljavanja za poslove: GERONTODOMAĆIN/ICA

O PROGRAMU

Značajan porast udjela starijeg stanovništva, kao jedne od socijalno ranjivih skupina, u ukupnom stanovništvu, povećava potrebe za socijalnom skrbi te socijalnim uslugama o kojima ovisi kvaliteta života starijih osoba. U Republici Hrvatskoj prisutan je izraziti trend nepovoljnih demografskih kretanja (starenja stanovništva, rasta broja starijih u odnosu na aktivno stanovništvo kao i rasta udjela samačkih kućanstava) što uvjetuje pronalaženje novih oblika društvene skrbi za starije stanovništvo.

Upravo zbog toga, donošenjem ovog programa i osposobljavanja potencijalnih polaznika, pridonijet će se razvoju socijalnih usluga za starije osobe u njihovim domovima i lokalnim zajednicama radi što duljeg nastavka življenja u vlastitom okruženju, unaprjeđenja kvalitete njihova života i aktivnog sudjelovanja starijih u životu zajednice.

Usluge gerontodomaćina obuhvaćene su unutar nekoliko glavnih područja: organizacija prehrane, pomoć u obavljanju kućanskih poslova i održavanju okućnice, pomoć u održavanju osobne higijene i brige o zdravlju, psihosocijalna podrška te usluge posredovanja između korisnika i društvenih institucija u cilju ostvarivanja različitih prava.

Program se donosi zbog potreba državnog, regionalnog i lokalnog okruženja u kojem će izvoditi (pr. natječaji za projekte…), kao i potreba polaznika za formaliziranjem prethodno stečenih vještina i znanja iz područja poslova gerontodomaćina/ce.

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za poslove gerontodomaćina mogu se upisati osobe koje imaju:

 • završenu osnovnu školu
 • navršenih 18 godina života
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje poslova gerontodomaćina.

RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA

Poslovi gerontodomaćina obuhvaćaju pomoć starijim osobama u njihovom domu. Zahtijevaju fizički i psihički rad, komunikativnost, samostalnost, snalažljivost u novom okruženju, strpljivost, moralnost (poštenje, pouzdanost…)

Rad u smjenama prema potrebama korisnika.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 1. Prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe.
 2. Prilagoditi načine pripreme obroka/pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku.
 3. Koristiti odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta.
 4. Prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva.
 5. Komunicirati na primjeren način sa starijim osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama.
 6. Primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoć.

 TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program osposobljavanja od ukupno 160 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 65 sati i vježbe u trajanju od 14 sati izvode se u učionici ustanove.

Praktična nastava u trajanju od 81 sat realizira se u institucijama koje se bave brigom o starijim osobama s kojima ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji te u domaćinstvu korisnika s iskusnim gerontodomaćinom/com pod nadzorom mentora.

Polaznik vodi dnevnik rada te ga potpisanog i ovjerenog predaje u ustanovu.

Konzultativno – instruktivna nastava: broj skupnih konzultacija iznosi 44 sata od ukupnog broja sati teorije nastave planirane u programu. Skupne konzultacije izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode u trajanju od 21 sat, putem e-maila, neposredno prema potrebi polaznika.

Praktična nastava i vježbe provode se u punom fondu sati.

Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzire mentor.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

 • Rodni list
 • Domovnica
 • Svjedodžba o završetku najmanje osnovne škole
 • Osobna iskaznica (svi dokumenti mogu biti u preslici sa originalima na uvid)