OTVORENI UPISI ZA PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE NJEGOVATELJA/ICE STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA

Na temelju Zakona o obrazovanju odraslih, pripadajućih pravilnika i Statuta Učilišta Podravina privremeni Ravnatelj uz suglasnost Upravnog vijeća Učilišta PODRAVINA- Ustanove za obrazovanje odraslih sa sjedištem u Đurđevcu,Kralja Tomislava 72  raspisuje:

NATJEČAJ ZA UPIS U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE NJEGOVATELJA/ICE STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA

 1. O PROGRAMU

Učilište PODRAVINA vodeći se rezultatima ispitivanja tržišta nudi program osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba koji se prema podacima portala MojPosao.hr nalazi na listi jednog od najpotrebitijih i najplaćenijih poslova u budućnosti, a to je briga o starijim i nemoćnim u njihovim domovima.

Program osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba traje 500 sati podijeljenih na teorijski dio (170 sati), vježbe (50 sati), praktični dio (280 sati).Program je odobrilo Ministarstvo znanosti I obrazovanja, a nakon završetka upisuje se u e-radnu knjižicu kao novo zanimanje.

Tokom osposobljavanja polaznicima će se pružiti znanja I vještine koje će im omogućiti lakše zapošljavanje, a posebno će biti obučavani kako:

 • Razlikovati, odabrati i koristiti postupke te znanja u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba.
 • Prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba.
 • Komunicirati na primjeren način s korisnicima i primijeniti pravila poslovnog bontona.
 • Primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora.
 • Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.
 1. UVJETI ZA UPIS

U program osposobljavanja za obavljanje poslova njegovatelja / ice starijih I nemoćnih osoba može se upisati osoba koja ima:

 • Najmanje završenu osnovnu školu,
 • Navršenih 18 godina života,
 • Liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja / ice.

Osoba mora biti psihički stabilna (rad sa bolesnima, nemoćnima, umirućima, izloženost emocionalnom stresu) I dobre psihofizičke kondicije ( podizanje, nošenje, premještanje bolesnika/štićenika).Radi se pretežito stojeći, u smjenama i noću.

 1. DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS
 • Rodni list
 • Domovnica
 • Svjedodžba o završetku najmanje osnovne škole
 • Osobna iskaznica (svi dokumenti mogu biti u preslici sa originalima na uvid)
 1. OSTALE INFORMACIJE OKO UPISA

NA NATJEČAJ POTREBNO SE PRIJAVITI SA OSOBNIM I KONTAKT PODACIMA I ISKAZATI VOLJU ZA PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA, A NAKON ZAVRŠETKA NATJEČAJA I PRIKUPLJANJA DOVOLJNOG BROJA POLAZNIKA UČILIŠTE ĆE ORGANIZIRATI UPISE NA KOJE JE POTREBNO DONIJETI SVE DOKUMENTE POTREBNE ZA UPIS KAO I OBAVITI LJEČNIČKI PREGLED MEDICINE RADA PO DOGOVORU SA UČILIŠTEM PREMA NEKIM ZAKAZANIM TERMINIMA ILI DONIJETI SAMOSTALNO LIJEČNIČKO UVJERENJE O PSIHO-FIZIČKOJ SPOSOBNOSTI ZA OVE POSLOVE.

CIJENA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA : 4.500,00 kuna

( Cijena obuhvaća upise, nastavu, ispite, organiziranu stručnu praksu, nastavne materijale, praktičnu odjeću i obuću za obavljanje stručne prakse, izdavanje Uvjerenja)

PLAĆANJE MOGUĆE I NA MINIMALNO 3 ILI MAKSIMALNO 5 RATA U DOGOVORU SA UČILIŠTEM, A UKOLIKO JE PLAĆANJE ODJEDNOM U CIJELOSTI UČILIŠTE ODOBRAVA POPUST 15 %

UVJERENJE O OSPOSOBLJENOSTI KOJE SE UPISUJE U E-RADNU KNJIŽICU

OSIGURAN NASTAVNI MATERIJALI

OSIGURANA STRUČNA PRAKSA

PLANIRANI POČETAK PROGRAMA PREDVIĐEN ZA 02.11.2019.

PROGRAM SE POKREĆE AKO SE PRIJAVI NAJMANJE 10 POLAZNIKA ILI POLAZNICA, UKOLIKO NEMA DOVOLJAN BROJ NATJEČAJ SE PONOVO OBJAVLJUJE DO POPUNJENJA BROJA NAJMANJE 10 POLAZNIKA.

U Đurđevcu, 25. rujna 2019.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave .

Prijave se podnose na adresu:

referada@uciliste-podravina.hr

ili

putem Facebook profila

Učilište Podravina

@UstanovaUcilistePodravina

ili poštom na adresu

Učilište PODRAVINA-Ustanova za obrazovanje odraslih

Kralja Tomislava 72 , 48350 Đurđevac