Ana Marija Patačko, mag. soc. polit.

Magistra socijalne politike i socijalna radnica. U programu za obrazovanje gerontodomacica predaje teme vezane za socijalnu ukljucenost starijih osoba, prava starijih osoba te oblike skrbi za starije osobe.

Ana Posavec Andrić, dr. med.

Specijalista obiteljske medicine, završila fakultet 2006. godine, položila specijalistički ispit 2014. godine. Iskustvo u radu sam stekla na stažu u bolnici, radeći na hitnoj, i od 2009. godine kao nositelj ambulantne obiteljske medicine. Predavala sam u srednjoj školi 2 godine, predmet: “Osnove zdravstvene struke” farmaceutima, sudjelovala i sudjelujem u edukacijama iz stručnih medicinskih krugova. U okviru tečaja za gerontodomaćice predajem zdravstveni dio koji obuhvaća prepoznavanje i način suočavanja s osnovnim zdravstvenim tegobama korisnika usluga gerontodomaćica.

Renata Imbrišić, bacc. med. techn.

Rođena sam 5. siječnja 1991. godine u Virovitici. Srednju Medicinsku školu završila sam u Bjelovaru. Odmah po završetku školovanja, odrađujem stručno osposobljavanje za medicinsku sestru bez zasnivanja radnog odnosa na godinu dana u Općoj bolnici Virovitica. Po završetku osposobljavanja zapošljavam se u Odjelu hitne medicine u Općoj bolnici Dr.Tomislav Bardek u Koprivnici. Složenost i širina sestrinskog područja motivirala me da upišem Studij sestinstva u Bjelovaru gdje pod studijem kratko prelazim i na posao u Zdravstvenu njegu u kući „Neven“ nakon čega se ponovo zapošljavam u Odjelu hitne medicine te ondje radim gotovo tri godine pa mi je ponuđen ugovor na neodređeno vrijeme na Odjelu za traumatologiju gdje nakon završetka studija, stječem zvanje prvostupnice sestrinstva. Svoje slobodno vrijeme provodim u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu u Kozarevcu kao aktivni natjecateljski i operativni član sa zvanjem Vatrogasnog časnika. Zajedno sa svojom prijateljicom dr.Valerijom Bartorić  organiziram predavanja prve pomoći u svojem selu, Osnovnoj školi Kloštar Podravski te na području cijele opčine Kloštar Podravski. Svoju ljubav prema hitnim stanjima i vatrogastvu objedinjujem vatrogasnom specijalnošću Vatrogasac-bolničar na kojem sam jedini i licencirani predavač na području Koprivničko-križevačke županije pa tako tu istu specijalnost predajem za 40 vatrogasaca u Vatrogasnoj zajednici opčine Virje 2015. godine te 90 vatrogasaca na području Vatrogasne zajednice grada Koprivnice 2017.godine.

Na Učilištu predajem u programima osposobljavanja za poslove gerontodomaćice i njegovateljice stručni dio predmeta medicinske struke.  

Ivanka Brček, ing. el.

Po zvanju sam inženjerka elektrotehnike i već 10 godina radim na radnom mjestu nastavnika praktične nastava i vježbi iz stručnih predmeta elektrotehnike i računalstva u Strukovnoj školi Đurđevac.
Osim 10 godina rada na odgojno-obrazovnim poslovima u školi imam i 5 godina radnog iskustva u privredi i poduzetništvu.

Obrazovanje:
Elektrotehnički fakultet Osijek – inženjer elektrotehnike
Učiteljski fakultet: PEDAGOGIJA,, PSIHOLOGIJA, DIDAKTIKA
Algebra: ECDL Basic diploma

Stručna usavršavanja:
Stručno usavršavanje u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Državni stručni skup Informatika u obrazovanju VII, Tuheljske Toplice 08.01.20018.-10.01.2018.
Stručno usavršavanje u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih,  Opatija 26.03.20018.-28.03.2018.
Stručno usavršavanje u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja, Stručno usavršavanje za učitelje/nastavnike Informatike na županijskoj/lokalnoj , Čakovec 11.10.20018.
Stručno usavršavanje u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih,  Šibenik 22.10.20018.-24.10.2018.

Željko Brček, mag. ing. el.

Po zvanju sam diplomirani inženjer elektrotehnike (magistar struke) i već 16 godina radim na radnom mjestu nastavnika stručnih predmeta u Strukovnoj školi Đurđevac.
Osim 20 godina rada na odgojno-obrazovnim poslovima u školi imam i 15 godina radnog iskustva u privredi i poduzetništvu.

Obrazovanje:
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U ZAGREBU – diplomirani inženjer elektrotehnike
Učiteljski fakultet: PEDAGOGIJA,, PSIHOLOGIJA, DIDAKTIKA
Algebra: SVI STUPNJEVI ECDL-A ZA POTREBE STATUSA ECDL PREDAVAČA

Stručna usavršavanja:
Stručno usavršavanje u organizaciji Ministarstva prosvjete i športa-Zavoda za unapređenje školstva , Mikroupravljači u nastavi , Zagreb 6.9.2002.
Stručno usavršavanje u organizaciji Ministarstva prosvjete i športa-Zavoda za unapređenje školstva , Uporaba industrijskih računala u vođenju procesa , Zagreb 18.4.2003.
Stručno usavršavanje u organizaciji Zavoda za školstvo republike Hrvatske , Uvod u VISUAL BASIC.NET, Zagreb 1.10.2004-2.10.2004.
Stručno usavršavanje u organizaciji Zavoda za školstvo republike Hrvatske , Osnove administracije operacijskog sustava Windows XP , Zagreb 2.11.2004-3.11.2004.
Stručno usavršavanje u organizaciji Zavoda za školstvo republike Hrvatske , Administriranje operacijskog sustava Windows XP-napredno , Zagreb 12.11.2004-13.11.2004.
Stručno usavršavanje u organizaciji Zavoda za školstvo republike Hrvatske , Osnove umrežavanja računala s operacijskim sustavom Windows XP , Zagreb 19.11.2004.
Stručno usavršavanje u organizaciji Obrtničke škole Koprivnica , Županijsko stručno vijeće nastavnika/profesora informatike/računalstva , Koprivnica 11.12.2004.
Stručni seminar u organizaciji Neodidacta d.o.o. Zagreb , DE LORENZO EDUKATIVNA OPREMA I SOFTWARE , Crikvenica 10.02.2005-11.02.2005.
Stručno usavršavanje u organizaciji Obrtničke škole Koprivnica , Županijsko stručno vijeće nastavnika/profesora informatike/računalstva , Koprivnica 25.02.2005.
Stručno usavršavanje u organizaciji Tehničke škole Daruvar , Međužupanijsko stručno vijeće nastavnika elektrotehničkih  predmeta , Daruvar 30.06.2006.
Stručno usavršavanje u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje, Elektrotehnika-Mikroupravljači, Zagreb 08.01.2007.-10.01.2007.
Sastanak voditelja aktiva elektrotehnike u organizaciji Tehničke škole Bjelovar, Bjelovar 03.09.2007.
Stručno usavršavanje u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje,  Zagreb 02.09.2009.-03.09.2009.
Stručno usavršavanje u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih,  Varaždin 02.09.20010.
Stručno usavršavanje u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Informacijsko-komunikacijska tehnologija u obrazovanju- ICT Edu (Modul 1), Zagreb 18.10.2010.
Stručno usavršavanje u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih,  Zagreb 19.11.20010.
Stručno usavršavanje u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih,  Zadar, 10.02.20011.-11.02.2011.
Stručno usavršavanje u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih,  Zadar, 29.06.20011.-30.06.2011.
Stručno usavršavanje u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih,  Zagreb, 07.11.20011.
Stručno usavršavanje u organizaciji Željezničke tehničke škole u Zagrebu , Međužupanijsko stručno vijeće elektrotehnike i računalstva , Zagreb 24.11.2011.
Stručno usavršavanje u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih,  Zagreb, 06.02.2012.
Online tečaj u organizaciji CARNET-a, E-tačaj za e-mentore , 01.02.2012.-07.03.2012.
Online tečaj u organizaciji CARNET-a, Izrada online tečaja pomoću Moodle-a , 07.03.2012.-18.04.2012.
Stručno usavršavanje u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih,  Zagreb, 31.01.20013.-01.02.2013.
Stručno osposobljavanje u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Algebra, Programer aplikacija za Windows i Windos Phone plaformu ,Đurđevac 18.08.2014.-14.10.2014.
Stručno usavršavanje u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih,  Zagreb, 05.12.2014.
Stručno usavršavanje u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Webinar, 05.01.20016.
Stručno usavršavanje u organizaciji Instituta za razvoj i inovativnost mladih, Početna edukacija za mentore projekta BBC micro:bit -STEM revolucija , Bjelovar 27.02.20017.
Stručno usavršavanje u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Konferencija CrisCon 2017 , Križevci 30.09.20017.
Stručno usavršavanje u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, ERASMUS+ PROJEKTIMA DO INOVATIVNIH ŠKOLA, Online 22.12.20017.
Stručno usavršavanje u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Java-uvod u e-tečaj, pripremna radionica, Zagreb 04.01.20018.
Stručno usavršavanje u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Državni stručni skup Informatika u obrazovanju VII, Tuheljske Toplice 08.01.20018.-10.01.2018.
Stručno usavršavanje u organizaciji Centra za e-učenje SRCE, Osnove rada u sustavu e-portfolio, Online 09.02.20018.
Stručno usavršavanje u organizaciji Cisco Networking Academy, Introduction to Packet Tracer course, Online 24.02.20018.
Stručno usavršavanje u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih,  Opatija 26.03.20018.-28.03.2018.
Stručno usavršavanje u organizaciji Oracle Academy, Java Foundationss, online 03.04.20018.
Stručno usavršavanje u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja, Stručno usavršavanje za učitelje/nastavnike Informatike na županijskoj/lokalnoj , Čakovec 11.10.20018
Stručno usavršavanje u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih,  Šibenik 22.10.20018.-24.10.2018.
Stručno usavršavanje u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih,  Krapina 06.11.2018.
Stručno usavršavanje u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU,  Karlovac 06.12.2018.